ติดอาวุธ

ภาษาอังกฤษ


v arm
คำอธิบาย: มีอาวุธประจำ
คำที่เกี่ยวข้อง: equip with weapons , bear arms
คำตรงข้าม: ปลดอาวุธ
ตัวอย่างประโยค: กองกำลังของเราติดอาวุธพร้อมมูล
adj armed
คำอธิบาย: มีอาวุธประจำ
คำที่เกี่ยวข้อง: carrying weapons , equipped
ตัวอย่างประโยค: ชาวเซิร์บมีหน่วยติดอาวุธพร้อมจะสู้ตายราว 40,000 คน ไม่รวมอาวุธทันสมัยอีกหลายชนิด