ติดอยู่ในใจ

ภาษาอังกฤษ


v be doubtful
คำอธิบาย: ข้องอยู่ในใจ, ยังคงค้างคาใจอยู่
ความหมายเหมือนกับ: ค้างคาใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be suspicious , be questionable , be dubious
ตัวอย่างประโยค: การกระทำที่ผ่านมาของเขายังติดอยู่ในใจผม จึงทำให้ผมไม่สามารถเชื่อใจเขาได้อีก