ติดอยู่ที่ปาก

ภาษาอังกฤษ


v be stuck at one´s lips
คำอธิบาย: นึกไม่ออกโดยกะทันหัน
ตัวอย่างประโยค: ชื่อร้านอาหารมันติดอยู่ที่ปาก