ติดหมัด

ภาษาอังกฤษ


adv immediately
ความหมายเหมือนกับ: ทันทีทันใด
คำที่เกี่ยวข้อง: very soon , all at once , suddenly , abruptly
ตัวอย่างประโยค: เพียงแค่สบตา เขาก็หลงรักเธอขึ้นมาติดหมัด