ติดหนี้ติดสิน

ภาษาอังกฤษ


v get into debt
คำอธิบาย: ติดค้างเงินผู้หนึ่งอยู่และจะต้องใช้เงินให้ผู้นั้นตามกฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: เป็นหนี้สิน
คำที่เกี่ยวข้อง: be in debt
ตัวอย่างประโยค: นักลงทุนรายย่อยอย่างเขา ยังติดหนี้ติดสินธนาคารเป็นสิบล้าน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top