ติดสินบน

ภาษาอังกฤษ


v bribe
ความหมายเหมือนกับ: ให้สินบน
คำที่เกี่ยวข้อง: offer a bribe , grease someone´s palm , give a bribe
คำตรงข้าม: รับสินบน
ตัวอย่างประโยค: กว่าจะชนะการประมูลครั้งนี้ เราต้องติดสินบนผู้ใหญ่ไปหลายหมื่น