ติดสำนวน

ภาษาอังกฤษ


adv mostly use idiomatic expression
คำอธิบาย: พูดใช้สำนวนมากๆ, พูดจาเล่นสำนวน
ตัวอย่างประโยค: ใครๆ ต่างยอมรับว่าเขาเป็นเลิศในเรื่องพูดติดสำนวน
v use idiomatic expression
คำอธิบาย: พูดใช้สำนวนมากๆ, พูดจาเล่นสำนวน
คำที่เกี่ยวข้อง: contract the habit of using certain words or idioms
ตัวอย่างประโยค: หลานๆ มักมานั่งฟังปู่เล่าเรื่องในอดีตเพราะปู่มักติดสำนวน ทำให้ได้รับความรู้เรื่องสำนวนไปอีกต่อหนึ่ง