ติดร่างแห

ภาษาอังกฤษ


v get involve
คำอธิบาย: พลอยโดนไปด้วย (มักใช้ในทางไม่ดี)
คำที่เกี่ยวข้อง: affect by bad situation
ตัวอย่างประโยค: เขาอยู่ในสถานที่ๆ มีการค้ายาบ้า เขาจึงติดร่างแหโดนจับไปด้วย