ติดยาเสพย์ติด

ภาษาอังกฤษ


v be addicted to drugs
คำอธิบาย: ชอบเสพสารเสพติดเช่น ฝิ่น กัญชา เฮโรอีน อย่างขาดหรือเลิกไม่ได้
ความหมายเหมือนกับ: ติดยา
ตัวอย่างประโยค: เขาคิดผิดที่หันไปติดยาเสพย์ติด เพราะต้องการหนีปัญหา


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top