ติดยา

ภาษาอังกฤษ


v be addicted to drugs
คำอธิบาย: ชอบเสพสารเสพติดเช่น ฝิ่น กัญชา เฮโรอีน อย่างขาดหรือเลิกไม่ได้
ความหมายเหมือนกับ: ติดยาเสพย์ติด , ติดฝิ่น , ติดกัญชา , ติดเฮโรอีน
ตัวอย่างประโยค: วัยรุ่นส่วนใหญ่ติดยา เพราะอยากลองตามเพื่อน