ติดมือ

ภาษาอังกฤษ


v take something long with someone
คำอธิบาย: ถือติดมือไปด้วย, นำติดมือไปด้วย
ตัวอย่างประโยค: เธอต้องมีร่มติดมือตอนไปกินข้าวกลางวันทุกวัน เพราะแดดแรงมาก