ติดพัน

ภาษาอังกฤษ


v be infatuated with
คำอธิบาย: รักใคร่ชอบพอ, เข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมีความชอบพอ
คำที่เกี่ยวข้อง: fall in love with
ตัวอย่างประโยค: เขากำลังติดพันนักร้องที่ผับแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิท
adv continuously
คำอธิบาย: อย่างเกี่ยวเนื่องต่อๆ กันเรื่อยมา
คำที่เกี่ยวข้อง: continually , unceasingly , constantly
ตัวอย่างประโยค: ความมั่นคงของชาติถูกขัดขวางด้วยการรบอย่างติดพันของชนกลุ่มน้อย
v be engaged in/on
คำอธิบาย: เกี่ยวข้องอยู่อย่างต่อเนื่องไม่หยุดพัก
คำที่เกี่ยวข้อง: pay attention to , occupy oneself in/with
ตัวอย่างประโยค: เขาติดพันกับงานจนไม่อยากหยุดไปไหนเลย