ติดฝิ่น

ภาษาอังกฤษ


v be addicted to opium
คำอธิบาย: ชอบเสพฝิ่นอย่างขาดไม่ได้
คำที่เกี่ยวข้อง: be an opium addict
ตัวอย่างประโยค: เขาติดฝิ่นมาตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นนักศึกษาอยู่