ติดฝิ่น

ภาษาอังกฤษ


v be addicted to opium
คำอธิบาย: ชอบเสพฝิ่นอย่างขาดไม่ได้
คำที่เกี่ยวข้อง: be an opium addict
ตัวอย่างประโยค: เขาติดฝิ่นมาตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นนักศึกษาอยู่

คำที่มี "ติดฝิ่น" ในคำ


คนติดฝิ่น n drug addict
ความหมายเหมือนกับ: ขี้ยา , ผู้ติดฝิ่น

ผู้ติดฝิ่น n drug addict
ความหมายเหมือนกับ: ขี้ยา , คนติดฝิ่นค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top