ติดฝน

ภาษาอังกฤษ


v catch in the rain
คำอธิบาย: ไม่อาจเคลื่อนย้ายไปที่ไหนได้เพราะฝนตก
ตัวอย่างประโยค: เธอกลับบ้านสายเพราะติดฝนอยู่ที่ทำงาน