ติดป้าย

ภาษาอังกฤษ


v label
คำอธิบาย: ติดข้อความที่ต้องการแจ้งรายละเอียดให้ทราบ
ความหมายเหมือนกับ: ขึ้นป้าย , ปิดป้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: put up a sign or a nameplate , set up a bill-board or sign , set up a sign-board , hang out one´s shingle
ตัวอย่างประโยค: เราควรติดป้ายประกาศรายละเอียดต่างๆ ของการสมัครงานให้คนที่สนใจได้รับทราบ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top