ติดปีก

ภาษาอังกฤษ


v escape
คำอธิบาย: หลบหนีไปอย่างรวดเร็วกะทันหัน
ความหมายเหมือนกับ: หนี , หลบหนี
คำที่เกี่ยวข้อง: flee , run away , avoid
ตัวอย่างประโยค: ป่านนี้เขาคงติดปีกออกนอกประเทศไปแล้ว ไม่รอให้ตำรวจมาจับหรอก