ติดปาก

ภาษาอังกฤษ


v accustom to
คำอธิบาย: ใช้คำใดคำหนึ่งบ่อยๆ จนเป็นนิสัย
ความหมายเหมือนกับ: ชินปาก , เคยปาก
คำที่เกี่ยวข้อง: be habitual for the use of a word or phrase , on the lips of
ตัวอย่างประโยค: เขาติดปากกับการสบถคำหยาบ แม้แต่กับลูกเขาก็พูด
adj popular
คำอธิบาย: ที่ใช้พูดบ่อยๆ จนเป็นนิสัย
คำที่เกี่ยวข้อง: favorite , hit
ตัวอย่างประโยค: เพลงนี้มีประโยคติดปาก ที่คนร้องกันทั่วบ้านทั่วเมือง