ติดประกาศ

ภาษาอังกฤษ


v post a notice
คำอธิบาย: ติดป้ายบอกเรื่องราวให้ทราบทั่วกัน
ตัวอย่างประโยค: ทางมหาวิทยาลัยจะติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบในวันพรุ่งนี้