ติดบ่อน

ภาษาอังกฤษ


v open a gambling house
คำอธิบาย: ตั้งบ่อนการพนัน
ความหมายเหมือนกับ: เปิดบ่อน , ตั้งบ่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: set up a gambling place , start a gambling house , start a card games , run a gambling den , place a gambling house
คำตรงข้าม: ทลายบ่อน , ปิดบ่อน
ตัวอย่างประโยค: เขาติดบ่อนที่บ้าน โดยติดสินบนเจ้าหน้าที่ตำรวจ