ติดบ่วง

ภาษาอังกฤษ


v trap
ความหมายเหมือนกับ: ติดกับดัก
คำที่เกี่ยวข้อง: snare , caught in a spring trap , fall into a trap