ติดบุหรี่

ภาษาอังกฤษ


v be addicted to smoke
คำอธิบาย: ชอบสูบบุหรี่มากอย่างขาดไม่ได้
คำที่เกี่ยวข้อง: be a habitual smoker
ตัวอย่างประโยค: เขาติดบุหรี่มานานหลายปี จึงยากที่จะเลิก