ติดนิสัย

ภาษาอังกฤษ


v have the habit (of)
คำอธิบาย: ประพฤติจนเคยชินจนเป็นนิสัยอย่างหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: ทำเป็นนิสัย
คำที่เกี่ยวข้อง: be in the habit (of)
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นครูที่เข้มงวด จึงมักติดนิสัยชอบสอนผู้อื่นอยู่เสมอ
v have the habit (of)
คำอธิบาย: ประพฤติจนเคยชินจนเป็นนิสัยอย่างหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: ทำเป็นนิสัย
คำที่เกี่ยวข้อง: be in the habit (of)
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นครูที่เข้มงวด จึงมักติดนิสัยชอบสอนผู้อื่นอยู่เสมอ
v have the habit (of)
คำอธิบาย: ประพฤติจนเคยชินจนเป็นนิสัยอย่างหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: ทำเป็นนิสัย
คำที่เกี่ยวข้อง: be in the habit (of)
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นครูที่เข้มงวด จึงมักติดนิสัยชอบสอนผู้อื่นอยู่เสมอ