ติดธุระ

ภาษาอังกฤษ


v be busy
คำอธิบาย: มีหน้าที่การงานที่พึงกระทำ ไม่สามารถละทิ้งไปได้
ความหมายเหมือนกับ: ติดงาน
คำที่เกี่ยวข้อง: be engaged , be tied up with work , be very busy with one´s work , be busily engaged
ตัวอย่างประโยค: เสาร์อาทิตย์นี้พ่อติดธุระ จึงไปเที่ยวกับพวกเราไม่ได้