ติดธง

ภาษาอังกฤษ


v decorate with flags
คำอธิบาย: แขวนห้อยหรือประดับด้วยธง
ความหมายเหมือนกับ: ประดับธง
คำที่เกี่ยวข้อง: attach a flag to , fasten flags , hoist (/raise) a flag , string up flags
ตัวอย่างประโยค: ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา แทบทุกบ้านจะติดธงไว้ที่หน้าบ้าน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top