ติดต่อสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ


v communicate
คำอธิบาย: พูดจาตกลงกันเพื่อความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: สื่อสาร , ติดต่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: contact
ตัวอย่างประโยค: ที่ประชุมมีมติให้พนักงานในกลุ่มติดต่อสื่อสารกันเอง และร่วมงานกันทำให้งานได้ผลยิ่งขึ้น

คำที่มี "ติดต่อสื่อสาร" ในคำ


งานติดต่อสื่อสาร n transmitting
ความหมายเหมือนกับ: การติดต่อสื่อสาร
ตัวอย่างประโยค: บุคลิกอย่างคุณน่าจะเหมาะกับทำงานติดต่อสื่อสารนะ

การติดต่อสื่อสาร n communication

การติดต่อสื่อสาร n transmitting

การติดต่อสื่อสาร n communicationค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top