ติดต่อสอบถาม

ภาษาอังกฤษ


v ask for information
ความหมายเหมือนกับ: สอบถาม
คำที่เกี่ยวข้อง: contact for information
ตัวอย่างประโยค: ผู้สนใจที่จะสมัคทุนการศึกษาติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์