ติดต่อกัน

ภาษาอังกฤษ


adv consecutively
คำอธิบาย: อย่างต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ ไม่ขาดสาย, ไม่ขาดตอน
ความหมายเหมือนกับ: ต่อเนื่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: continually
ตัวอย่างประโยค: เขารู้สึกเมื่อยล้าเพราะขับรถติดต่อกันมาหลายชั่วโมงแล้ว