ติดตื้น

ภาษาอังกฤษ


v be stuck in the shallow area of the river cannot go by boat
คำอธิบาย: ติดอยู่ในที่ที่มีน้ำตื้น ไม่พอที่เรือจะไปได้
ตัวอย่างประโยค: เรือติดตื้นอยู่เพราะน้ำลดมากเกินไป