ติดตาม

ภาษาอังกฤษ


v pay attention
คำอธิบาย: แสวงหาเพิ่มเติม, สดับตรับฟังความเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: take note of , concern
ตัวอย่างประโยค: เขาติดตามข่าวเศรษฐกิจของประเทศและของโลกทั้งทางโทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต
v follow
คำอธิบาย: ตามไปด้วยหรือตามมาด้วยทุกที่
ความหมายเหมือนกับ: ติดสอยห้อยตาม , ตาม
คำที่เกี่ยวข้อง: be in company with , accompany , come after , go after , pursue
คำตรงข้าม: แยกจากกัน
ตัวอย่างประโยค: ตอนเด็กๆ เขาติดตามพ่อแม่ไปทุกที่ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ
v trail
คำอธิบาย: ตามหาหรือตามล่าให้เจอตัว เช่น ตำรวจติดตามผู้ร้าย
ความหมายเหมือนกับ: ตามล่า , ตามหา
คำที่เกี่ยวข้อง: follow in the track , follow on the hill
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามคนร้ายกลุ่มนี้มาเป็นเวลากว่า 2 เดือน