ติดตาม

ภาษาอังกฤษ


v pay attention
คำอธิบาย: แสวงหาเพิ่มเติม, สดับตรับฟังความเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: take note of , concern
ตัวอย่างประโยค: เขาติดตามข่าวเศรษฐกิจของประเทศและของโลกทั้งทางโทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต
v follow
คำอธิบาย: ตามไปด้วยหรือตามมาด้วยทุกที่
ความหมายเหมือนกับ: ติดสอยห้อยตาม , ตาม
คำที่เกี่ยวข้อง: be in company with , accompany , come after , go after , pursue
คำตรงข้าม: แยกจากกัน
ตัวอย่างประโยค: ตอนเด็กๆ เขาติดตามพ่อแม่ไปทุกที่ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ
v trail
คำอธิบาย: ตามหาหรือตามล่าให้เจอตัว เช่น ตำรวจติดตามผู้ร้าย
ความหมายเหมือนกับ: ตามล่า , ตามหา
คำที่เกี่ยวข้อง: follow in the track , follow on the hill
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามคนร้ายกลุ่มนี้มาเป็นเวลากว่า 2 เดือน

คำที่มี "ติดตาม" ในคำ


ติดตามผลงาน v follow up
คำอธิบาย: คอยรับฟังการเคลื่อนไหวของการดำเนินงาน
ตัวอย่างประโยค: หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บริหารจะต้องคอยดูแลเอาใจใส่ และติดตามผลงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรของตน

เครื่องวิทยุติดตามตัว n pager
ความหมายเหมือนกับ: วิทยุติดตามตัว , เพจเจอร์

วิทยุติดตามตัว n pager
คำอธิบาย: เครื่องรับวิทยุขนาดเล็กซึ่งติดตั้งชุดส่งสัญญาณเตือน
หน่วยนับ: เครื่อง
ความหมายเหมือนกับ: เพจเจอร์ , เพจ
ตัวอย่างประโยค: คุณหมอมีทั้งโทรศัพท์มือถือและวิทยุติดตามตัวตั้ง 2-3 เครื่องเพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อเลย

วิทยุติดตามตัว n pager
คำอธิบาย: เครื่องรับวิทยุขนาดเล็กซึ่งติดตั้งชุดส่งสัญญาณเตือน

นายทหารติดตาม n aide-de-camp
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: นายทหารคนสนิท , ท.ส.
ตัวอย่างประโยค: รัฐมนตรีกลาโหมคนปัจจุบันเคยเป็นอดีตนายทหารติดตามประธานาธิบดีคนก่อน

ผู้ติดตาม n entourage

เฝ้าติดตาม (ตัว) v tail
ความหมายเหมือนกับ: เกาะติด , ตามติด
คำตรงข้าม: ปล่อยตัวค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top