ติดตา

ภาษาอังกฤษ


v graft
คำอธิบาย: วิธีขยายพันธุ์ต้นไม้แบบหนึ่ง โดยเอาตาของต้นไม้ต้นหนึ่งไปติดที่ต้นหรือกิ่งของอีกต้นหนึ่งซึ่งเป็นชนิดเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: ต่อตา , ปักชำ , ทาบกิ่ง , ตอน
ตัวอย่างประโยค: ชาวสวนติดตาต้นมะม่วงเพื่อนำไปขยายพันธุ์ต่อไป
v impress
คำอธิบาย: ยังรู้สึกนึกเห็นภาพอยู่ไม่รู้เลือน
ความหมายเหมือนกับ: จำได้ , ไม่ลืม
คำที่เกี่ยวข้อง: still fresh in one´s memory , impress vividly upon one´s mind by the sight
คำตรงข้าม: ลืม
ตัวอย่างประโยค: ภาพคนถูกรถชนตายเมื่อคืนนี้ยังติดตาฉันอยู่เลย