ติดตั้ง

ภาษาอังกฤษ


v install
คำอธิบาย: จัดวางสิ่งของหรือเครื่องใช้ในที่ใดที่หนึ่งให้พร้อมเพื่อใช้งาน
ความหมายเหมือนกับ: จัดตั้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: fix , set up
ตัวอย่างประโยค: พนักงานกำลังติดตั้งเครื่องตรวจจับความเร็วบนทางด่วน