ติดตะราง

ภาษาอังกฤษ


v be imprisoned
คำอธิบาย: ได้รับโทษให้อยู่ในที่คุมขังนักโทษ เพราะกระทำความผิดตามกฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: ติดคุก , จำคุก
คำที่เกี่ยวข้อง: be jailed , be in prison , go to prison
ตัวอย่างประโยค: คนอย่างเขาน่าจะติดตะรางตลอดชีวิต


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top