ติดตะขอ

ภาษาอังกฤษ


v hook
คำที่เกี่ยวข้อง: connect with a hook , be caught by a hook