ติดตลาด

ภาษาอังกฤษ


v hold a market
คำอธิบาย: เป็นที่นิยมชื่นชอบของผู้ซื้อ, มียอดขายสูง
ความหมายเหมือนกับ: ติดอันดับ
คำที่เกี่ยวข้อง: be taking , popularize , be fashionable
ตัวอย่างประโยค: เพลงนี้เป็นที่ติดตลาดมานาน 2 สัปดาห์แล้ว