ติดตรึงใจ

ภาษาอังกฤษ


v impress
คำตรงข้าม: ลืม
v impress
ความหมายเหมือนกับ: ประทับใจ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top