ติดตรึงใจ

ภาษาอังกฤษ


v impress
คำตรงข้าม: ลืม
v impress
ความหมายเหมือนกับ: ประทับใจ