ติดตราตรึงใจ

ภาษาอังกฤษ


v be engraved on one´s mind/heart/memory
ความหมายเหมือนกับ: ประทับใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be imprinted