ติดจะ

ภาษาอังกฤษ


aux somewhat
คำอธิบาย: คำประกอบหน้ากริยา หมายความว่า มีลักษณะเช่นนั้นหรือเป็นไปในทางนั้น
ความหมายเหมือนกับ: ค่อนข้างจะ , ค่อนข้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: rather , fairly , comparatively , incline toward , incline to one side
ตัวอย่างประโยค: กางเกงยีนส์ตัวนั้นติดจะเก่าไปหน่อยแต่ก็สวยดี