ติดงอมแงม

ภาษาอังกฤษ


v be addicted in
คำอธิบาย: เลิกได้ยาก, แก้ได้ยาก
คำที่เกี่ยวข้อง: be hooked on
ตัวอย่างประโยค: พอได้อ่านเรื่องสั้นของเขาแล้วปรากฏว่าผมติดงอมแงมวางไม่ลงเลย