ติดค้าง

ภาษาอังกฤษ


v owe
คำอธิบาย: ติดอยู่, เกี่ยวข้องกันอยู่
ความหมายเหมือนกับ: ค้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: be indebted , be obligated , be obliged , be beholden
ตัวอย่างประโยค: เราไม่มีอะไรติดค้างกันอีกแล้วนะ