ติดคุก

ภาษาอังกฤษ


v imprison
คำอธิบาย: ได้รับโทษให้อยู่ในที่คุมขังนักโทษ เพราะกระทำความผิดตามกฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: ติดตะราง , เข้าคุก
คำที่เกี่ยวข้อง: incarcerate , jail , gaol , go to prison
ตัวอย่างประโยค: เขาติดคุกมาเป็นเวลา 15 ปี เดือนหน้าเขาก็จะพ้นโทษแล้ว


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top