ติดคอ

ภาษาอังกฤษ


v be stick
คำอธิบาย: อาการที่อาหารหรือสิ่งที่กินเข้าไปขวางหรือขัดอยู่บริเวณลำคอ ไม่ลงไปตามหลอดอาหาร
คำที่เกี่ยวข้อง: get stick , stick in one´s throat , be lodged in the throat
ตัวอย่างประโยค: ลูกอมติดคอน้อง เพราะน้องกระโดดตีลังกาตอนอมลูกอมอยู่


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top