ติดขัด

ภาษาอังกฤษ


v be congested
คำอธิบาย: ไม่สามารถผ่านได้โดยสะดวกเพราะมีสิ่งขวางเป็นจำนวนมาก เช่น การจราจรติดขัดเพราะมีปริมาณรถมาก เป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: ชะงัก , ขัดข้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: be jammed , be obstructed , be clogged , be blocked
คำตรงข้าม: สะดวก , คล่อง , ราบรื่น
ตัวอย่างประโยค: สภาพการจราจรในกรุงเทพมหานคร ติดขัดมากทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็น