ติดขอ

ภาษาอังกฤษ


v hook
คำอธิบาย: เอาเหล็กที่งอๆ ที่เป็นตัวเกี่ยว นำไปเกี่ยวกับตัวรับตะขอ (ใช้แก่เสื้อผ้า)
ความหมายเหมือนกับ: ติดตะขอ
คำที่เกี่ยวข้อง: connect with a hook , be caught by a hook
ตัวอย่างประโยค: ช่วยติดขอเสื้อข้างหลังให้หน่อย ฉันติดไม่ถนัด