ติดกัน

ภาษาอังกฤษ


adv next
คำอธิบาย: ที่อยู่ใกล้กัน, ที่อยู่เป็นลำดับต่อไป
ความหมายเหมือนกับ: ใกล้กัน , ชิด
คำที่เกี่ยวข้อง: close , near , contiguously , connectedly
คำตรงข้าม: ห่างกัน
ตัวอย่างประโยค: ฉันกับเพื่อนนั่งติดกันตลอด ไม่กล้าลุกไปไหนเพราะกลัวผี
v stick together
คำอธิบาย: อาการที่เข้าไปติดแน่นอยู่หรือเข้าเป็นหมู่หรือกลุ่มเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: เกาะกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: adhere together , cling
ตัวอย่างประโยค: มะม่วงกวนติดกันเป็นก้อน ต้องแยกกันก่อนเอาใส่ถุง