ติดกัญชา

ภาษาอังกฤษ


v be addicted to drugs
ความหมายเหมือนกับ: ติดยาเสพย์ติด , ติดฝิ่น , ติดเฮโรอีน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top