ติดกระดุม

ภาษาอังกฤษ


v button up
คำอธิบาย: เย็บลูกกระดุมติดกับเสื้อผ้า, กลัดลูกกระดุม
ความหมายเหมือนกับ: กลัดกระดุม
คำที่เกี่ยวข้อง: fasten with buttons , fasten the buttons
คำตรงข้าม: ปลดลูกกระดุม
ตัวอย่างประโยค: ช่างติดกระดุมเสื้อเป็นขั้นตอนสุดท้าย ก่อนส่งเสื้อให้ลูกค้า