ติด

ภาษาอังกฤษ


v accompany
คำอธิบาย: อาศัยไปด้วยหรือมาด้วย
คำที่เกี่ยวข้อง: go with , attend , escort
ตัวอย่างประโยค: เพื่อนข้างบ้านขอติดรถไปลงหน้าปากซอยด้วย
v light
คำอธิบาย: จุดให้ติดไฟ
ความหมายเหมือนกับ: จุด , ก่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: kindle , ignite , set fire to
คำตรงข้าม: ดับ
ตัวอย่างประโยค: แม่สั่งให้ติดไฟได้เลย เพราะเตรียมเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้ว
v become a habit
คำอธิบาย: ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย
คำที่เกี่ยวข้อง: be wont
ตัวอย่างประโยค: เธอชอบอุทานคำหยาบบ่อยๆ ระวังเถอะจะติดเป็นนิสัย
v be stained
คำอธิบาย: แนบอยู่, เหลือร่องรอยติดอยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: sully , blemish
ตัวอย่างประโยค: เขาบ่นแม่บ้านว่าซักเสื้อผ้าไม่สะอาด เพราะคราบกาแฟยังติดเสื้อของเขาอยู่เลย
v next to
คำอธิบาย: ต่อเนื่องอย่างใกล้ชิด เช่น ห้องติดกัน
ความหมายเหมือนกับ: ใกล้ , ชิด
คำที่เกี่ยวข้อง: close to , adjoin , be adjacent to
คำตรงข้าม: ห่าง , ไกล
ตัวอย่างประโยค: ทางทิศเหนือของตึก เป็นห้องน้ำติดกับบันไดหนีไฟ
v owe
คำอธิบาย: มีหนี้สินติดค้างกันอยู่ เช่น ติดเงิน
ความหมายเหมือนกับ: ค้าง , ติดหนี้
คำที่เกี่ยวข้อง: be in debt , be in arrears , be indebted , be due to
ตัวอย่างประโยค: เขาติดหนี้ธนาคารอยู่หลายแสนบาท
v start
คำอธิบาย: จุดเครื่องยนต์ให้เริ่มการทำงาน
คำที่เกี่ยวข้อง: set
คำตรงข้าม: ดับ
ตัวอย่างประโยค: เขาติดเครื่องรถยนต์ไว้ 5 นาทีเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องก่อนออกรถ
v bear
คำอธิบาย: ประดับไว้ เช่น ติดเหรียญ ติดตรา
ความหมายเหมือนกับ: ประดับ
คำที่เกี่ยวข้อง: wear , sport , put on
คำตรงข้าม: ถอด
ตัวอย่างประโยค: คุณพ่อชอบติดเหรียญเครื่องหมายต่างๆ ไว้ที่ปกเสื้อ
n Echeneidae
คำอธิบาย: ชื่อปลาทะเลทุกชนิดในวงศ์ Echeneidae เช่น สกุล Echeneis และ Remora มีลักษณะเฉพาะเด่นกว่าปลาอื่นๆ ทั้งหมด คือ ที่ด้านบนของส่วนหัวมีอวัยวะเป็นซี่เรียงตัวในแนวขวางคล้ายบานเกล็ด ใช้เป็นส่วนยึดเกาะแน่นกับปลาหรือสัตว์อื่น ปากเชิดขึ้นอยู่ปลายสุดของหัว
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ปลาติด , เหา , เหาทะเล , เหาฉลาม
ตัวอย่างประโยค: ปลาติด เกาะอยู่บนท่อนไม้ที่ลอยมาตามคลื่นหลายสิบตัว
v hang
คำอธิบาย: เกี่ยวติดอยู่, เกี่ยวห้อยแนบอยู่
ความหมายเหมือนกับ: แขวน
ตัวอย่างประโยค: ช่างกำลังติดป้ายบริษัทใหม่
v stick
คำอธิบาย: ผนึก เช่น ติดแสตมป์ ติดประกาศ ติดกาว
ความหมายเหมือนกับ: แปะ
คำที่เกี่ยวข้อง: glue , past , pin up , affix , attach , adhere , adjoin
คำตรงข้าม: แกะ , ดึง
ตัวอย่างประโยค: ลูกๆ ชอบเอาสติกเกอร์การ์ตูนมาติดที่ตู้เย็นจนเต็มไปหมด
v get stuck
คำอธิบาย: ทำให้เกิดขัดอยู่หรือข้องอยู่จนไม่อาจให้เคลื่อนไปได้ เช่น ติดขบวนแห่ ติดไฟแดง ติดฝน
คำที่เกี่ยวข้อง: be jammed , become tightly wedged , be blocked up
ตัวอย่างประโยค: เขาติดฝนอยู่เกือบ 20 นาที จึงตัดสินใจขึ้นแท็กซี่ไปทำงาน
v catch
คำอธิบาย: ได้รับเชื้อโรค เช่น ติดหิด
คำที่เกี่ยวข้อง: be infected , become infected , be communicated
ตัวอย่างประโยค: ฉันติดหวัดมาจากพี่สาวเพราะนอนห้องเดียวกัน
v addicted to
คำอธิบาย: ชอบอย่างขาดไม่ได้ เช่น ติดบุหรี่ ติดฝิ่น
คำที่เกี่ยวข้อง: be a habit , be crazy about , be fascinated
ตัวอย่างประโยค: ลูกชายเขาติดบุหรี่มานานแล้ว แต่เพิ่งมารู้เมื่อเดือนที่แล้วนี่เอง
v close
คำอธิบาย: อาการที่ของ 2 สิ่งแนบกันอยู่
ความหมายเหมือนกับ: แนบ
ตัวอย่างประโยค: พ่อเอาแก้มมาติดแก้มลูกสาว พร้อมกับกอดแน่นๆ
v addicted to
คำอธิบาย: อาการที่ข้องอยู่ เช่น ติดอยู่ในโลก ติดอยู่ในกิเลส
ความหมายเหมือนกับ: ติดข้อง
ตัวอย่างประโยค: สามีภรรยาคู่นี้ยังคงต้องติดอยู่ในวังวนของการค้ายาบ้า
v contain
คำอธิบาย: ยังคงหลงเหลือค้างอยู่ในปริมาณน้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: be left over
ตัวอย่างประโยค: พ่อโมโหที่เห็นเหล้าเหลืออยู่ติดขวดแค่นั้น