ติณชาติ

ภาษาอังกฤษ


n grass
คำอธิบาย: พืชจำพวกหญ้า
ความหมายเหมือนกับ: หญ้า
ตัวอย่างประโยค: เราเกิดมาต้อยต่ำเปรียบเป็นติณชาติบนพื้นดิน