ติงต๊อง

ภาษาอังกฤษ


adj crazy
ความหมายเหมือนกับ: บ้าๆ บอๆ , ฟั่นเฟือน
คำที่เกี่ยวข้อง: mad , insane , psychotic
ตัวอย่างประโยค: คนนั้นมีท่าทางติงต๊องเหมือนคนสติไม่ดี