ติ

ภาษาอังกฤษ


v condemn
คำอธิบาย: ชี้ข้อบกพร่อง, ยกโทษขึ้นพูด
ความหมายเหมือนกับ: ตำหนิ , ติเตียน , ว่ากล่าว
คำที่เกี่ยวข้อง: blame , censure , reproach , reprimand , rebuke , criticize , find fault with , protest , scold , express disapproval , warn , caution , comment
คำตรงข้าม: ชมเชย , ยกย่อง
ตัวอย่างประโยค: ผู้จัดการติพนักงานที่มาสายในวันนี้